Poliuretan vulcollan - Płyty uszczelkarskie - KML S.C. - Materiały uszczelniające, maty wygłuszające 

POLIURETAN /

VULCOLLAN

Poliuretan/Vulcollan

Polyurethane / Vulcollan
Polyurethan / Vulcollan (Qual. Philan 15M)

Zastosowanie: listwy do pługów śnieżnych, produkt

elastyczny, odporny na działania mechaniczne.

Field of application: snowplough cutting edges, wipers / good elastic qualities
for high mechanical stress
Einsatzbereich: Schneepflugleisten, Abstreifer / gute elastische Qualität für
hohe mechanische Beanspruchung

WŁAŚCIWOŚCI

WARTOŚCI

  Polyurethan Vulcollan
Härte / hardness / twardość 70 / 80 / 90+/-5 Shore 70 / 80 / 90+/-5 Shore
Farbe / colour / kolor ockerbraun / ocher Brown /brunatnożółto-brązowy nicht lichtstabil - kann sich innerhalb
kurzer Zeit von fast weiß bis dunkelbraun
verfärben
light-sensitive - can quickly change
colour from virtually white to dark
brown
wrażliwy na działanie promieni słonecznych
– może zmieniać kolor od białego do ciemno
brązowego.
spez. Gewicht / specific gravity / ciężar właściwy 1,25 g/cm³ 1,15 - 1,25 g/cm³
Zugfestigkeit / tensile strength / wytrzymałość na zrywanie ca. / approx. 40N/mm² ca. / approx. 16,0 MPa
Bruchdehnung / ultimate elongation /
wytrzymałość na rozciąganie
ca. / approx. 630% ca. / approx. 500%
Temperaturbereich /
temperature range / zakres temperatur
bis 80˚C / kurzzeitig bis 100˚C
to 80˚C / short-term to 100˚C
do 80˚C / krótkotrwale do 100˚C
bis 100˚C / kurzzeitig bis 120˚C
to 100˚C / short-term to 120˚C
do 80˚C / krótkotrwale do 100˚C
Beständigkeit / resistance /
odporność
   
Öl / oil / olej gut / good / dobrze
Treibstoffe / fuel / paliwo gut / good / dobrze
Säure / acid / kwas keine Empfehlung / not recommended / nie zalecane
Lauge / alkaline / zasady keine Empfehlung / not recommended / nie zalecane
Alterung / aging / starzenie się bedingt / moderate / średnio
Stärken / thicknesses / grubość 1,0mm, 1,5mm, 2,0mm, 2,5mm,
3,0mm, 4,0mm, 5,0 mm, 6,0mm,
8,0mm, 10,0mm, 12,0mm,
15,0mm, 20,mm, 25,0mm,
30,0mm, 40,0mm, 50,0mm
1,00 mm, 1,5mm, 2,0mm,
3,0mm, 4,0mm,
5,0mm, 6,0mm, 8,0mm,
10,0mm, 20,mm
Format / dimensions / format 2,0 x 1,0 m und 3,0 x 1,0 m 2,0 x 1,0 m     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

   
     
     
     

   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
       
powrót do OFERTY GŁÓWNEJ